Tisková konference České asociace strukturální integrace (CASI)

U příležitosti tiskové konference České asociace strukturální integrace (CASI), také proběhne předání certifikátů prvním deseti absolventům českých kurzů rolfterapie.